Rozpočet města

Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku. Rozpočet může být chápán jako:

  1. bilance příjmů a výdajů (podává informaci o vyrovnanosti hospodaření za kalendářní rok),
  2. finanční plán obce (jde o přiřazování priorit výdajům na základě plánovaných příjmů),
  3. nástroj k prosazování cílů obecních a regionálních programů.

Při jeho zpracovávání se vychází z rozpočtového výhledu a z rozpisu státního a krajského rozpočtu.

Obec má povinnost zveřejňovat rozpočtovou dokumentaci minimálně na svých webových stránkách a na úřední desce.

ban_klik_jpg_15878

Kromě toho jsou informace o plnění všech místních rozpočtů přístupné na internetové stránce systému ARIS (Automatizovaný rozpočtový informační systém) na http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/, a to za několik let zpětně. Jedná se o veřejně přístupnou databázi, která poskytuje informace o hospodaření (nejen) obcí v členění podle rozpočtové skladby.

Soubory ke stažení