Městský úřad

RubrikaOdbor stavební a životního prostředí

18. červen 2018

Žádost o povolení těžby mýtní úmyslné v lesních porostech mladších než 80 let (skutečného věku) ve smyslu ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je uveden v příloze formuláře.

Číst dále
18. červen 2018

Vyrozumění o těžbě přesahující 3 m³/ha za kalendářní rok

Číst dále
18. červen 2018

Žádost o prodloužení lhůty pro zalesnění pozemků ve smyslu ustanovení § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Rozsah dokladů předkládaných k žádosti je uveden v příloze formuláře.

Číst dále
18. červen 2018

Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé, hlava I, II, III a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

Číst dále
18. červen 2018

Souhrnné údaje lesní hospodářské evidence včetně údajů pro potřeby centrální evidence

Číst dále
14. červen 2018

Ohlášení odstranění

Tímto formulářem oznamuje vlastník odstranění stavby, terénních úprav a zařízení dle §...

Číst dále
14. červen 2018

Oznámení změny v užívání stavby

Tímto formulářem oznamuje žadatel změnu v užívání stavby dle § 126 zákona...

Číst dále
14. červen 2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Tímto formulářem žádá žadatel o povolení předčasného užívání stavby před jejím úplným...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE