Územní plánování

Nejdůležitější územně plánovací dokumentací je územní plán, který je pro další rozvoj obce nezbytným materiálem, jež má funkci jak regulační, tak motivační. Platný územní plán, uložený na stavebním úřadě, je prvním základním dokumentem, s nímž by měl každý investor konfrontovat svůj záměr. Jde o místním zastupitelstvem schválený závazný právní předpis.

 Územní studie Slavkovice – poutní areál

Územní studie Slavkovice – poutní areál

Důvodem vyhotovení „Územní studie Slavkovice – poutní areál“ bylo prověření předmětného území zejména z hlediska dotčení krajinného rázu, záboru zemědělské půdy, napojení na veřejnou dopravní …

Číst dále