Městský úřad

RubrikaOdpady

Nakládání s odpady

     Zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, účinný od 1. 1. 2021 stanovuje povinnosti při nakládání s odpady. Původcem odpadu je každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

     Město se stává původcem komunálního odpadu od okamžiku kdy fyzická osoba (občan, majitel objektu určeného k rekreaci) odloží odpad na místo k tomu určené.

     Systém odpadového hospodářství města Nové Město na Moravě je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2022, v níž jsou stanoveny pravidla pro nakládání s odpady vyprodukovanými v domácnostech.

     Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce – směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek.

Hierarchie správného nakládání s odpady:

1) Předcházení vzniku odpadů
2) Příprava k opětovnému použití
3) Recyklace odpadů,
4) Jiné využití odpadů, například energetické využití,
5) Odstranění odpadů – skládkování

30. březen 2022

Svoz komunálního odpadu a jeho využitelných složek v roce 2022

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o zajištění svozu komunálního odpadu a...

Číst dále
31. leden 2022

Sběrný dvůr v Novém Městě na Moravě

Sběrný dvůr najdete v areálu TS služeb s.r.o., na ulici Soškova 1346,...

Číst dále
31. leden 2022

Předcházení vzniku odpadů „Druhý život věcem“ Re-use centrum

Re-use centrum je místo, kam mohou občané, rekreanti odnášet nepotřebné věci, které...

Číst dále
31. leden 2022

Stanoviště zvláštních sběrných nádob na papír, plast a nápojové kartony, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, textil

Papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, textil se...

Číst dále
28. leden 2022

Obecně závazná vyhláška města o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č.1/2022

V příloze je uvedena Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE