Městský úřad

Biologicky rozložitelné komunální odpady rostlinného původu „BRKO“ v roce 2022

/ Marcela Popelková

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o zajištění svozu/likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu „BRKO“ v roce 2022. Služby jsou hrazeny z rozpočtu města …

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o zajištění svozu/likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu „BRKO“ v roce 2022.

Služby jsou hrazeny z rozpočtu města a probíhají následovně :

Svoz „BRKO“ z veřejně přístupných nádob

Svoz je realizován od dubna do listopadu 1 x týden ve středu.

Od ledna do března a v prosinci byl/bude zajišťován pouze 1 x měsíc nebo ve vazbě na aktuální klimatické podmínky.

V místní části města Pohledec budou hnědé plastové kontejnery o objemu 770 l přistaveny na stanoviště dle mapy svozu viz. příloha ve 14 týdnu roku.

Celoročně je realizován pouze v Novém Městě na Moravě vyjma lokalit uvedených v dalším odstavci, a to prostřednictvím hnědých plastových popelnic o objemu 240 l a hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 l ve vlastnictví TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě.

V místní části města Pohledec je realizován pouze v období duben – listopad roku 2022.

Svoz „BRKO“ svoz „door to door“ tj. od domu z hnědých plastových popelnic o objemu 240 l ve vlastnictví města bude realizován od dubna do listopadu ve vybraných lokalitách města ve kterých je zaveden systém svozu „door to door“ tj. „Betlém, Brožkův kopec, Výhledy a část Holubky navazující na místní část města Maršovice“ a v místních částech města Jiříkovice, Maršovice, Petrovice a Rokytno v režimu svozu 1 x 14 dnů v sudý týden roku.

První svoz v tomto režimu svozu bude :

v pondělí 4.4. 2022 v lokalitách Betlém, Brožkův kopec, Výhledy, část Holubky, Maršovice a Rokytno

v úterý 5.4.2022 v Petrovicích a v Jiříkovicích.

Tyto nádoby jsou mimo jiné označeny na zadní straně nádoby číselnou řadou, která identifikuje uživatele nádoby. Každá domácnost má možnost mít nádobu pro vlastní potřebu/odpad, který vyprodukuje.

POZOR – v tomto týdnu nebude realizován svoz SKO- zbytkového odpadu z popelnic ve vlastnictví majitele nemovitosti.

Přistavování a svoz velkoobjemových kontejnerů a vaničkových kontejnerů na „BRKO“. Svoz bude prováděn 1 x týden, případně dle potřeby v období duben – listopad.

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na stanoviště v pátek dne 1.4.2022:

 • Betlém u plynárny

 • Holubka u víceúčelového hřiště

 • ul.Hájkova u stání

 • ul. Dukelská u garáží

 • ul. Na Výsluní za viaduktem

 • ul. Zahradní u proluky k trati

Vaničkové kontejnery budou umístěny na stanoviště ve 14. týdnu roku:

 • Svárov – 1 x pod komunikací do Nové Vsi nad č.ev. 252

               – 1 x prostřední parkoviště příjezd od komunikace do Petrovic proti č.ev. 277

               – 1 x parkoviště u lomu pod č.ev. 323

 • Bezděkov – u zahrádek za přejezdem ČD komunikace do Zubří

 • ul. Brněnská – první odbočka nad Billou u komunikace na Bystřici n.P. pod RD č.p. 347, příjezd k RD č.p. 1279 nad zahrádkama

 • ul. Jánská – zahrádky směrem na Novou Ves za RD č.p.1391

 • Bělisko – za RD č.p. 1389

BRKO“ je možné odevzdat i v rámci provozu sběrného dvora ve dnech St 7,00 – 17,00 hod. a So 8,00-11,00 hod.

PROSÍME nevkládejte do veřejně přístupných nádob stromy, keře, celé větve, trámy, snažte se jejich rozměr zmenšit, berte ohled i na jiné občany, kteří by tyto nádoby rádi využili. Větší množství bioodpadu nebo objemný rostlinný bioodpad patří na sběrný dvůr.

Do nádob na „BRKO“ nepatří plastové sáčky. Vytříděný odpad vysypte ze sáčku do nádoby, prázdný sáček odhoďte do kontejneru na plasty. Plastový odpad nelze zpracovat na kompostárně.

Domovní kompostování – předcházení vzniku odpadů

Město Nové Město na Moravě nabízí od roku 2007 majitelům zahrad na území města a místních částí možnost pronájmu kompostéru na biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu z domácností a údržby zahrad kompostéru – rostlinný odpad, a to v rámci předcházení vzniku odpadů na území města.

V roce 2022-2023 máme záměr ve spolupráci s Mikroregionem Novoměstsko pořídit dalších 150 ks kompostérů o objemu 600-650 l.

Od roku 2007 do roku 2021 se podařilo postupně rozmístit na katastrálním území města a jednotlivých místních částí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a Studnice umístěno celkem 880 ks kompostérů.

V případě zájmu o kompostér stačí poslat e-mail s požadavkem na kompostér, jméno, příjmení, adresu žadatele vč. kontaktu na adresu marcela.popelkova@meu.nmnm.cz , nebo svůj požadavek předat telefonicky na číslo 566 6598 363.

Výhody kompostování v kompostérech : urychlení procesu výroby kompostu, úspora místa na zahradě, odstranění nepříjemného zápachu, hotový kompost vracíme zpět do půdy,

Vhodná surovinová skladba pro výrobu kompostů : 60 % domácího odpadu, 20 % trávy, 10 % pilin, 10 % stromové kůry.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE