Městský úřad

Sběrný dvůr v Novém Městě na Moravě

/ Marcela Popelková

Sběrný dvůr najdete v areálu TS služeb s.r.o., na ulici Soškova 1346, v Novém Městě na Moravě. Sběrný dvůr tvoří nedílnou součást systému nakládání s …

Sběrný dvůr najdete v areálu TS služeb s.r.o., na ulici Soškova 1346, v Novém Městě na Moravě.

Sběrný dvůr tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území města Nového Města na Moravě. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů. Služby tohoto sběrného dvora mohou bezplatně využívat všichni novoměšťáci, kteří obsluze dvora prokáží svůj trvalý pobyt na území města a majitelé objektů určených k rekreaci (fyzické osoby), kteří obsluze dvora prokáží vlastnictví nemovitosti v k.ú. Nové Město na Moravě, Hlinné, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Maršovice u Nového Města na Moravě, Olešná na Moravě, Petrovice u Nového Města na Moravě, Pohledec, Rokytno na Moravě, Slavkovice a Studnice u Rokytna.

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, nebo vlastnictví v nemovitosti na katastrálním území města a jeho místních částí, zde mohou odpad odložit za úplatu.

 • je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů
 • má svého správce, který poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli
 • má stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů

Ve sběrném dvoře mohou občané předávat následující druhy odpadů

 • objemný odpad (nábytek, matrace, koberce, PVC, zařízení domácnosti)
 • dřevěný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
 • kovový odpad
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • textil
 • vybrané nebezpečné odpady ( barvy, rozpouštědla atd.) 
 • jedlé oleje a tuky rostlinného původu (v umělohmotných obalech) 
 • stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 200 kg / osobu / rok zdarma 

Ve sběrném dvoře je zřízeno i místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení pro:

 • lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mikrovlnné trouby
 • zářivky, úsporné žárovky
 • výbojky
 • baterie

Ve sběrném dvoře nelze odevzdat

 • asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod.
 • zkažené potraviny
 • infekční zdravotnický materiál
 • cytostatika
 • uhynulá zvířata
 • pneumatiky

Zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů je zdarma pro všechny bez ohledu na trvalé bydliště, nebo na podnikání.

Otevírací doba: 

St 7.00 – 17.00 hod.
So 8.00 – 11.00 hod.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE