Městský úřad

Informace k platbě poplatku za komunální odpad

/ Lenka Kotovicová

Poplatek lze uhradit bankovním převodem na účet města č.: 19-1224751/0100 s příslušným variabilním symbolem…

Poplatek lze uhradit bankovním převodem na účet města č.: 19-1224751/0100 s příslušným variabilním symbolem, který Vám bude sdělen na pokladně Městského úřadu, tel.: 566 598 335, 566 598 336, 566 598 337. Každému poplatníkovi je přidělen variabilní symbol, který zůstává stálý a na který mu bude připsána platba.

Sazba poplatku je stanovena na 600 Kč za osobu na rok se splatností do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní a že mají povinnost poplatek hradit, ale i povinnost ohlásit změny rozhodné pro stanovení poplatku. Dotazy ohledně poplatku lze sdělit pouze té osobě, které se informace týkají.

Výběr poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE