Městský úřad

Informace k platbě poplatku za komunální odpad

/ Lenka Kotovicová

Poplatek lze uhradit bankovním převodem na účet města č.: 19-1224751/0100 s příslušným variabilním symbolem…

Poplatek lze uhradit bankovním převodem na účet města č.: 19-1224751/0100 s příslušným variabilním symbolem, který Vám bude sdělen na pokladně Městského úřadu, tel.: 566 598 335, 566 598 336, 566 598 337. Každému poplatníkovi je přidělen variabilní symbol, který zůstává stálý a na který mu bude připsána platba.

Sazba poplatku je stanovena na 720 Kč za osobu na rok se splatností do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní a že mají povinnost poplatek hradit, ale i povinnost ohlásit změny rozhodné pro stanovení poplatku. Dotazy ohledně poplatku lze sdělit pouze té osobě, které se informace týkají.

Výběr poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE