Městský úřad

ZMĚNY ve svozu BRKO a SKO od 21.11.2022

/ Marcela Popelková

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o ZMĚNÁCH v zajištění svozu/likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu „BRKO“ a směsného komunálního odpadu „SKO“ od 47. …

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o ZMĚNÁCH v zajištění svozu/likvidace biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu „BRKO“ a směsného komunálního odpadu „SKO“ od 47. týdne roku 2022.

Služby jsou hrazeny z rozpočtu města a probíhají následovně :

I. Svoz směsného komunálního odpadu „SKO“:

od 21.11.2022 do 31.03.2023 bude svoz „SKO“ ve všech lokalitách města a jeho místních částech prováděn v pravidelném režimu svozu, a to  1 x týden. 

II. Svoz „BRKO“ z veřejně přístupných nádob

V místní části města Pohledec nebudou hnědé plastové kontejnery o objemu 770 l od 47. týdne roku 2022 do 31.03.2023 přistaveny na stanoviště.

V Novém Městě na Moravě vyjma lokalit uvedených v dalším odstavci bude od 21.11.2022 do 31.03.2023 svoz zajišťován pouze 1 x 4 týdny nebo ve vazbě na aktuální klimatické podmínky  a to prostřednictvím hnědých plastových popelnic o objemu 240 l a hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 l ve vlastnictví TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě.

III. Svoz „BRKO“ svoz „door to door“ tj. od domu z hnědých plastových popelnic o objemu 240 l ve vlastnictví města v režimu svozu 1 x 14 dnů v sudý týden roku byl ukončen ve dnech 14. a 15. listopadu roku 2022.

Od 21.11.2022 do 31.03.2023 nebude ve vybraných lokalitách města, ve kterých je zaveden systém svozu „door to door“ tj. „Betlém, Brožkův kopec, Výhledy a část Holubky navazující na místní část města Maršovice“ a v místních částech města Jiříkovice, Maršovice, Petrovice a Rokytno svoz realizován.

Tyto nádoby jsou mimo jiné označeny na zadní straně nádoby číselnou řadou, která identifikuje uživatele nádoby. Každá domácnost má možnost mít nádobu pro vlastní potřebu/odpad, který vyprodukuje.

IV. Svoz velkoobjemových kontejnerů a vaničkových kontejnerů na „BRKO“ byl ukončen na níže uvedených stanovištích ve 46. týdnu roku 2022. 

Velkoobjemové kontejnery :

 • Betlém u plynárny

 • Holubka u víceúčelového hřiště

 • ul.Hájkova u stání

 • ul. Dukelská u garáží

 • ul. Na Výsluní za viaduktem

 • ul. Zahradní u proluky k trati

Vaničkové kontejnery :

 • Svárov – 1 x pod komunikací do Nové Vsi nad č.ev. 252

               – 1 x prostřední parkoviště příjezd od komunikace do Petrovic proti č.ev. 277

               – 1 x parkoviště u lomu pod č.ev. 323

 • Bezděkov – u zahrádek za přejezdem ČD komunikace do Zubří

 • ul. Brněnská – první odbočka nad Billou u komunikace na Bystřici n.P. pod RD č.p. 347, příjezd k RD č.p. 1279 nad zahrádkama

 • ul. Jánská – zahrádky směrem na Novou Ves za RD č.p.1391

 • Bělisko – za RD č.p. 1389

BRKO“ je možné odevzdat i v rámci provozu sběrného dvora ve dnech St 7,00 – 17,00 hod. a So 8,00-11,00 hod.

PROSÍME neodkládejte odpad mimo nádoby a nevkládejte do veřejně přístupných nádob stromy, keře, celé větve, trámy, snažte se jejich rozměr zmenšit, berte ohled i na jiné občany, kteří by tyto nádoby rádi využili. Větší množství bioodpadu nebo objemný rostlinný bioodpad patří na sběrný dvůr.

Do nádob na „BRKO“ nepatří plastové sáčky. Vytříděný odpad vysypte ze sáčku do nádoby, prázdný sáček odhoďte do kontejneru na plasty. Plastový odpad nelze zpracovat na kompostárně.

V. Domovní kompostování – předcházení vzniku odpadů

Město Nové Město na Moravě nabízí od roku 2007 majitelům zahrad na území města a místních částí možnost pronájmu kompostéru na biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu z domácností a údržby zahrad kompostéru – rostlinný odpad, a to v rámci předcházení vzniku odpadů na území města. Od roku 2007 do roku 2021 se podařilo postupně rozmístit na katastrálním území města a jednotlivých místních částí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a Studnice celkem 880 ks kompostérů.

V roce 2022-2023 máme záměr ve spolupráci s Mikroregionem Novoměstsko pořídit dalších 200 ks kompostérů o objemu 600-650 l.

V případě zájmu o kompostér stačí poslat e-mail s požadavkem na kompostér, jméno, příjmení, adresu žadatele vč. kontaktu na adresu marcela.popelkova@meu.nmnm.cz , nebo svůj požadavek předat telefonicky na číslo 566 6598 363.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE