Městský úřad

Biologicky rozložitelné komunální odpady rostlinného původu „BRKO“ a Směsné komunální odpady „SKO“ v některých lokalitách města – změny ve svozu v roce 2023

/ Marcela Popelková

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o ZMĚNÁCH v zajištění svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu „BRKO“ a v určitých lokalitách města i svozu …

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o ZMĚNÁCH v zajištění svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu „BRKO“ a v určitých lokalitách města i svozu směsného komunálního odpadu „SKO“ od 14. týdne do 46. týdne roku 2023:

Služby jsou hrazeny z rozpočtu města a probíhají následovně :

 • Svoz „BRKO“ z veřejně přístupných nádob

V Novém Městě na Moravě bude svoz z veřejně přístupných nádob od 01.04.2023 zajišťován pravidelně 1 x týden ve středu. První svoz proběhne ve středu dne 5.4.2023.

Celoročně je realizován pouze v Novém Městě na Moravě vyjma lokalit uvedených v dalším odstavci, a to prostřednictvím hnědých plastových popelnic o objemu 240 l a hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 l ve vlastnictví TS služeb s.r.o., Nové Město na Moravě.

V zimním období (11-03 daného roku) probíhal cca 1x měsíc ve vazbě na klimatické podmínky.

V místní části města Pohledec budou veřejně přístupné hnědé plastové kontejnery o objemu 770 l přistaveny na stanoviště dle mapy svozu viz. příloha do 31.03.2023, svoz bude zajišťován 1 x týden ve středu. První svoz proběhne ve středu dne 12.4.2023.

V zimním období nebyly nádoby rozmístěny.

V místní části města Pohledec je realizován pouze v období duben – listopad roku 2023.

 • Svoz „BRKO“ svoz „door to door“ tj. od domu

z hnědých plastových popelnic o objemu 240 l ve vlastnictví města ve vybraných lokalitách města, ve kterých je zaveden systém svozu „door to door“ „BRKO“ tj. „Betlém, Brožkův kopec, Výhledy a část Holubky navazující na místní část města Maršovice“ a v místních částech města Jiříkovice, Maršovice, Petrovice a Rokytno v režimu svozu 1 x 14 dnů v sudý týden roku bude zahájen tento svoz ve 14.týdnu roku tj. ve dnech 3. a 4. dubna roku 2023.

První svoz v tomto režimu svozu bude :

v pondělí 3.4. 2023 v lokalitách Betlém, Brožkův kopec, Výhledy, část Holubky, Maršovice a Rokytno

v úterý 4.4.2023 v Petrovicích a v Jiříkovicích.

Tyto nádoby jsou mimo jiné označeny na zadní straně nádoby číselnou řadou, která identifikuje uživatele nádoby. Každá domácnost má možnost mít nádobu pro vlastní potřebu/odpad, který vyprodukuje.

V zimním období nebyly nádoby vyváženy.

 • Svoz směsného komunálního odpadu „SKO“ ve vybraných lokalitách města, ve kterých je zaveden systém svozu „door to door“ „BRKO“ tj. „Betlém, Brožkův kopec, Výhledy a část Holubky navazující na místní část města Maršovice“ a v místních částech města Jiříkovice, Maršovice, Petrovice a Rokytno:

Poslední svoz v režimu svozu 1 x týden (v období 11-03 daného roku) proběhne naposledy ve 13. týdnu roku 2023.

Od 15.týdne roku bude „SKO vyvážen pravidelně 1 x 14 dnů v lichý týden (po, út – dle určité lokality a plánu svozu).

První svoz v tomto režimu svozu bude :

POZOR svoz SKO za pondělí 10.4.2023 (Velikonoční pondělí) bude v sobotu 8.4.2023

v úterý 11.4.2023 v Petrovicích a v Jiříkovicích.

 • Přistavování a svoz velkoobjemových kontejnerů a vaničkových kontejnerů na „BRKO“.

V Novém Městě na Moravě budou na vybraných stanovištích v pátek dne 31.03.2023 rozmístěny velkoobjemové kovové zelené kontejnery a vanové kontejnery. Jejich svoz bude probíhat dle zaplněnosti nádob, předpoklad 1x týden.

Umístění velkoobjemových kontejnerů :

 • Holubka u víceúčelového hřiště,

 • ul. Hájkova u stání,

 • ul. Dukelská u garáží

vývoz bude probíhat do 46. týdne roku

 • Betlém u plynárny,

 • ul. Na Výsluní za viaduktem,

 • ul. Zahradní u proluky k trati

vývoz bude probíhat pouze 2-3 týdny, po té budou kontejnery staženy, následně budou umístěny od cca 1/2 října opět na 2-3 týdny

Umístění vaničkových kontejnerů – vývoz bude probíhat do 46. týdne roku:

 • Svárov – 1 x pod komunikací do Nové Vsi nad č.ev. 252

– 1 x prostřední parkoviště příjezd od komunikace do Petrovic proti č.ev. 277

– 1 x parkoviště u lomu pod č.ev. 323

 • Bezděkov – u zahrádek za přejezdem ČD komunikace do Zubří

 • ul. Brněnská – první odbočka nad Billou u komunikace na Bystřici n.P. pod RD č.p. 347, příjezd k RD č.p. 1279 nad zahrádkama

 • ul. Jánská – zahrádky směrem na Novou Ves za RD č.p.1391

 • Bělisko – za RD č.p. 1389

PROSÍME neodkládejte odpad mimo nádoby a nevkládejte do veřejně přístupných nádob stromy, keře, celé větve, trámy, snažte se jejich rozměr zmenšit, berte ohled i na jiné občany, kteří by tyto nádoby rádi využili.

Větší množství bioodpadu nebo objemný rostlinný bioodpad patří na sběrný dvůr.

BRKO“ je možné odevzdat i v rámci provozu sběrného dvora ve dnech St od 7,00 do 17,00 hod. a So od 01.04.2023 do 30.11.2023 od 7,00 do12,00 hod..

Do nádob na „BRKO“ nepatří plastové sáčky. Vytříděný odpad vysypte ze sáčku do nádoby, prázdný sáček odhoďte do kontejneru na plasty. Plastový odpad nelze zpracovat na kompostárně.

 

• Domovní kompostování – předcházení vzniku odpadů

Město Nové Město na Moravě nabízí od roku 2007 majitelům zahrad na území města a místních částí možnost pronájmu kompostéru na biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu z domácností a údržby zahrad kompostéru – rostlinný odpad, a to v rámci předcházení vzniku odpadů na území města.

Od roku 2007 do roku 2021 se podařilo postupně rozmístit na katastrálním území města a jednotlivých místních částí Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a Studnice celkem 880 ks kompostérů.

V roce 2022-2023 máme záměr ve spolupráci s Mikroregionem Novoměstsko pořídit dalších 200 ks kompostérů o objemu 600-650 l.

V případě zájmu o kompostér stačí poslat e-mail s požadavkem na kompostér, jméno, příjmení, adresu žadatele vč. kontaktu na adresu marcela.popelkova@meu.nmnm.cz , nebo svůj požadavek předat telefonicky na číslo 566 598 363.

Výhody kompostování v kompostérech : urychlení procesu výroby kompostu, úspora místa na zahradě, odstranění nepříjemného zápachu, hotový kompost vracíme zpět do půdy,

Vhodná surovinová skladba pro výrobu kompostů : 60 % domácího odpadu, 20 % trávy, 10 % pilin, 10 % stromové kůry.

Veškeré informace k problematice nakládání s komunálním odpadem jsou umístěny na webových stránkách města viz, odkaz Odpady Archivy – Městský úřad (nmnm.cz)

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE