Městský úřad

V základní škole Leandra Čecha mají od března 2019 bezbariérový výtah a moderně vybavenou učebnu technických prací

/ Andrea Kramárová

Od 01.03.2019 je budova základní školy Leandra Čecha zcela bezbariérově řešená. Kromě bezbariérového výtahu, který umožní především handicapovaným žákům pohyb po budově školy,  byla také zmodernizována učebna technických …

V základní škole Leandra Čecha mají od března 2019 bezbariérový výtah a moderně vybavenou učebnu technických prací

Od 01.03.2019 je budova základní školy Leandra Čecha zcela bezbariérově řešená. Kromě bezbariérového výtahu, který umožní především handicapovaným žákům pohyb po budově školy,  byla také zmodernizována učebna technických prací. Tyto prostory byly vybaveny centrálním vysavačem, interaktivní tabulí s projektorem a audiotechnikou. Nově jsou také v dílnách kovové skříňky, do kterých se vejde veškeré nářadí, které žáci v rámci výuky využívají.

Ke zkvalitnění výukových prostor a zajištění kompletní bezbariérovosti budovy základní školy Leandra Čecha došlo díky realizaci projektu „Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě“, CZ.006.4.59/0.0./0.0./16_075/0005569, který byl realizován v průběhu července 2018 až února 2019 za finanční podporu z evropských fondů, které se městu podařilo získat prostřednictvím MAS Zubří země s vazbou na příslušnou výzvu č. 68 ŘO IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, číslo výzvy 015/06_16_075/CLLD_15_01_046.

Z těchto evropských fondů tak po předložení závěrečné monitorovací zprávy, žádosti o platbu a mnoha dalších dokumentů z průběhu stavby, obdrží město celkem finanční částku ve výši 2 814 851,68 Kč. Celkové náklady na přípravu i realizaci projekty dosáhly částky  6 milionů korun. Velká část finančních prostředků byla tedy kromě dotace hrazena i z rozpočtu města. 

Kompletní realizaci projektu zajišťovala firma STAREDO s.r.o., technický dozor Ing. Martin Šolc a BOZP Ing. Libor Bílek.

Školákům i učitelům přejeme, aby nové moderní vybavení učebny technických dílen přispělo ke zkvalitnění výuky a bezbariérový výtah aby napomohl především těm, kterým bezbariérovost umožní pohyb po prostorách celé budovy základní školy.

Soubory ke stažení

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE