Městský úřad

Ohlášení živnosti /žádost o koncesi – právnická osoba (JRF -jednotný registrační formulář)

/ Bronislava Doležalová

Právnická osoba pro vyřízení živnostenského oprávnění dokládá: – doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, pokud ještě zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl …

Právnická osoba pro vyřízení živnostenského oprávnění dokládá:

– doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, pokud ještě zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl proveden, anebo doklad o tom, že je právnická osoba v příslušném rejstříku zapsána (s výjimkou obchodního nebo jiného veřejné rejstříku, pokud byl již zápis proveden)
– doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor do nichž právnická osoba umístila své sídlo, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí),
– doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud byl pro živnost ustanoven (právnická osoba je povinna ustanovit odpovědného zástupce pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti – řemeslné, vázané a koncesované),
– prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebo musí odpovědný zástupce prohlášení učinit osobně před živnostenským úřadem),
– 1 000,- Kč správní poplatek za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání (lze uhradit na pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou),
– občanský průkaz osoby jednající jménem právnické osoby.

K ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) a souvisejících registrační úkonů není nutné mít s sebou při jednání na živnostenském úřadě vytištěný a vyplněný formulář. Na základě Vámi sdělených údajů Vám formulář elektronicky vyplníme, vytiskneme, zkontrolujeme a Vy ho jen potvrdíte svým podpisem.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE