Městský úřad
/ Nové Město na Moravě

Cílem je nákup 500 kusů plastových popelnic o objemu 240 litrů určených na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z domácností a údržby zahrad. Realizací projektu …

Cílem je nákup 500 kusů plastových popelnic o objemu 240 litrů určených na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu z domácností a údržby zahrad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládáni s odpady.

Celkové způsobilé výdaje: 660 000 Kč
Dotace EU: 561 000 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 99 000 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 4. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Nové Město na Moravě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE