Městský úřad

Fond rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2022

/ Markéta Šrámková

Rada města Nové Město na Moravě dne 24.01.2022 na svém 53. zasedání schválila vyhlášení: výběrového řízení poskytování zápůjček občanům z prostředků Fondu rozvoje bydlení na …

Rada města Nové Město na Moravě dne 24.01.2022 na svém 53. zasedání schválila vyhlášení:

  1. výběrového řízení poskytování zápůjček občanům z prostředků Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci rodinných a bytových domů a bytů, které se nachází na území Nového Města na Moravě a jeho místních částí.
  2. dotačního programu z Fondu rozvoje bydlení, který je určen na obnovy barvy fasády a modernizaci a opravy balkónů a lodžií u bytových a rodinných domů se zvláštním historickým, kulturním a estetickým významem pro město.

Podmínky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků FRB  jsou ode dne 24.01.2022 vyvěšeny na úřední desce po dobu 30 dnů. Od tohoto termínu mohou zájemci podávat žádosti o zápůjčky na předepsaném tiskopise včetně příloh. Posledním dnem pro podání žádosti je 23.02.2022. V měsíci březnu proběhne výběrové řízení a všechny předložené žádosti o zápůjčky, které budou v souladu se schválenými podmínkami výběrového řízení, budou předloženy ke schválení na zasedání Zastupitelstva města v měsíci březnu 2022.

Dotační program z FRB je ode dne 24.01.2022 vyvěšen na úřední desce města. Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti včetně povinných příloh od 24.02.2022 do 25.04.2022. Finanční prostředky mohou být použity na způsobilé výdaje hrazené od 24.01.2022.

Tiskopisy pro podání žádosti o zápůjčky i o poskytování dotace jsou k dispozici na webových  stránkách městského úřadu, podatelně nebo na finančním odboru města, Vratislavovo nám. 103 v Novém Městě na Moravě.

Výše uvedené zápůjčky a dotace z prostředků FRB mohou majitelé nemovitostí kombinovat.

Případné další informace poskytne vedoucí finančního odboru Ing. Jaroslav Koutník, tel.: 566 598 330 a Markéta Šrámková, tel: 566 598 335

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE