Městský úřad

RubrikaDotační programy a výzvy

V návaznosti na novelu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jsme pro Vás připravili na podporu aktivit a projektů neziskových organizací dotační programy a výzvy, které plně nahradí program grantů a příspěvků z uplynulých let.

Nová terminologie vyplývá z již zmíněné novely zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Tento zákon s sebou přinesl i řadu změn v koncipování dotačních programu a výzev, specifikaci, přílohy jednotlivých žádostí a pod. Mění se také systém vyhodnocení došlých žádostí, který je založený na stanovení hodnotících kritérií. Časový harmonogram naplnění dotačních programů a výzev Vám mimo jiné stanoví termíny, kdy je nutné vyplněné žádosti včetně povinných příloh podat na podatelnu Městského úřadu v Novém Městě na Moravě. Bližší informace se dozvíte z výzev a dotačních programů vyhlášených na následný kalendářní rok.

23. září 2021

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu na rok 2022

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě vyhlásilo na svém zasedání dne 20.9.2021...

Číst dále
8. září 2021

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ na rok 2022

V souladu se Zásadami MK ČR a schváleným Programem regenerace Městské památkové...

Číst dále
22. červen 2021

Dotace pro velké spolky v oblasti sportu

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21.6.2021 rozhodlo o poskytnutí dotací velkým...

Číst dále
15. červen 2021

Dotace malým spolkům na rok 2021 byly schváleny

Rada města rozhodla o poskytnutí dotací žadatelům.

Číst dále
19. květen 2021

Výzva – dotační program na Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města Nového Města na Moravě žijících podél frekventovaných komunikací

Rada města na své schůzi dne 10.05.2021 schválila dotační program „Zvyšování kvality...

Číst dále
9. březen 2021

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu na rok 2021

Město Nové Město na Moravě vyhlašuje na rok 2021 dotační  Výzvu na...

Číst dále
9. březen 2021

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů na rok 2021

Město Nové Město na Moravě vyhlašuje na rok 2021 dotační program –...

Číst dále
17. únor 2021

Fond rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2021

Rada města Nové Město na Moravě dne 15.2.2021 na svém 36. zasedání...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE