Městský úřad

Dotační programy města – otevřené výzvy k podávání žádostí o dotaci pro rok 2023

/ Soňa Ošmerová

Město Nové Město na Moravě otevřelo výzvy k podávání žádostí o dotaci v roce 2023 (14.10.2022 – 14.11.2022) Dnem 14.10.2022 byly otevřeny výzvy k podávání …

Město Nové Město na Moravě otevřelo výzvy k podávání žádostí o dotaci v roce 2023 (14.10.2022 – 14.11.2022)

Dnem 14.10.2022 byly otevřeny výzvy k podávání žádostí o dotaci v rámci nové metodiky dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě. Žádosti je nutné podávat elektronicky přes dotační portál Nového Města na Moravě: https://dotace.nmnm.cz do 14.11.2022.

Do dotačního portálu je nutné se zaregistrovat a poté přihlásit. Žádost je třeba řádně vyplnit, nahrát povinné přílohy dle jednotlivých výzev, poté bude možno kompletní žádost odeslat datovou schránkou, nebo vytisknout samostatnou žádost a zaslat poštou či předat osobně na podatelnu Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě ve lhůtě do 14.11.2022, včetně povinných příloh. Datem podání je doručení na Městský úřad Nového Města na Moravě, nikoli předání poštovní službě.

Nová metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě

Otevřené výzvy:

Novoměstská kultura 2023

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu 2023

Výzva na podporu mimořádných počinů  2023

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu, tělovýchovy a mimoškolních aktivit s členskou základnou 150 a více členů 2023

Výzva na pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2023

Výzva sportujeme pro radost 2023

Výzva na zkvalitnění sportovišť 2023

Další dokumenty:

Čestné prohlášení o majetkových podílech 2023

Čestné prohlášení o vyrovnání závazků 2023

Smlouva o poskytnuti dotace – vzor 2023

Závěrečná zpráva o vyúčtování poskytnuté dotace

Rozpočet pro jednotlivé socialní služby

Tabulka – sociálka 2023 prázdná

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE