Městský úřad

Fond rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2023

/ Markéta Šrámková

Rada města Nové Město na Moravě dne 13.11.2023 na svém 19. zasedání schválila vyhlášení: dotačního programu „Obnova barvy fasády, modernizace a opravy balkónů a lodžíí“, …

Rada města Nové Město na Moravě dne 13.11.2023 na svém 19. zasedání schválila vyhlášení:

  1. dotačního programu „Obnova barvy fasády, modernizace a opravy balkónů a lodžíí“, jehož účelem je podpořit estetický vzhled města se zohledněním energetické úspory např. zateplení a významu lokality.
  2. dotačního programu „Energetická úspora“, jehož účelem je podpořit zateplení domů se zohledněním estetické kvality řešení a významu lokality
  3. „Podmínek výběrového řízení pro poskytnutí zápůjček z prostředků FRB města Nové Město na Moravě v roce 2023“.

Dotační programy z FRB jsou ode dne 15.11.2023  vyvěšeny na úřední desce města. Zájemci o jednotlivé dotace mohou podávat své žádosti včetně povinných příloh od 18.12.2023 do 19.02.2024. Finanční prostředky mohou být použity na způsobilé výdaje hrazené od 15.11.2023.

Podmínky výběrového řízení pro poskytnutí zápůjčky z prostředků FRB jsou ode dne 15.11.2023 vyvěšeny na úřední desce. Od tohoto termínu mohou zájemci podávat žádosti o zápůjčky na předepsaném tiskopise včetně povinných příloh. Posledním dnem pro podání žádosti je 03.01.2024. V měsíci únoru proběhne výběrové řízení a všechny přiložené žádosti o zápůjčky , které budou v souladu se schválenými podmínkami výběrového řízení, budou předloženy ke schválení na zasedání Zastupitelstva města v měsíci dubnu 2024.

Tiskopisy pro poskytnutí jednotlivých druhů dotací a žádosti o zápůjčky jsou k dispozici na webových stránkách městského úřadu, podatelně nebo u vedoucí finančního odboru, Vratislavovo nám. 103 v Novém Městě na Moravě.

Výše uvedené dotace a zápůjčky z prostředků FRB mohou majitelé nemovitostí kombinovat.

Případné další informace poskytne vedoucí finančního odboru Ing. Martina Slámová, tel. 566 598 330.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE