Městský úřad

Dotační programy města – otevřené výzvy k podávání žádostí o dotaci pro rok 2024

/ Soňa Ošmerová

Město Nové Město na Moravě otevírá výzvy k podávání žádostí o dotaci v roce 2024 (20.9.2023 – 20.10.2023) Dnem 20.9.2023 budou otevřeny výzvy k podávání …

Město Nové Město na Moravě otevírá výzvy k podávání žádostí o dotaci v roce 2024 (20.9.2023 – 20.10.2023)

Dnem 20.9.2023 budou otevřeny výzvy k podávání žádostí o dotaci v rámci metodiky dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě. Žádosti je nutné podávat elektronicky přes dotační portál Nového Města na Moravě: https://dotace.nmnm.cz do 20.10.2023.

Do dotačního portálu je nutné se zaregistrovat a poté přihlásit. Žádost je třeba řádně vyplnit, nahrát povinné přílohy dle jednotlivých výzev, poté bude možno kompletní žádost odeslat datovou schránkou, nebo vytisknout samostatnou žádost a zaslat poštou či předat osobně na podatelnu Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě ve lhůtě do 20.10.2023, včetně povinných příloh. Datem podání je doručení na Městský úřad Nového Města na Moravě, nikoli předání poštovní službě.

Upozorňujeme na povinnost poskytnutí informace o přijaté veřejné podpoře za roky 2021 až 2023. Neposkytnutí informace o poskytnutí dotace od všech poskytovatelů je důvodem pro nepřiznání dotace města Nového Města na Moravě.

Metodika dotačních programů a výzev města Nové Město na Moravě

Otevřené výzvy:

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu, tělovýchovy a mimoškolních aktivit s členskou základnou 150 a více členů 2024

Novoměstská kultura 2024

Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu 2024

Výzva na podporu mimořádných počinů 2024

Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2024

Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme 2024

Zkvalitnění sportovišť 2024

 

Další dokumenty:

Čestné prohlášení o vyrovnání závazků 2024

Tabulka – sociálka 2024 prázdná

Závěrečná zpráva o vyúčtování poskytnuté dotace_2024

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE