Městský úřad

Fond rozvoje bydlení města Nové Město na Moravě v roce 2024

/ Helena Krejčí

Rada města Nové Město na Moravě schválila vyhlášení dotačního programu z Fondu rozvoje bydlení, který je určen na pořízení domovních ČOV u RD a BD …

Rada města Nové Město na Moravě schválila vyhlášení dotačního programu z Fondu rozvoje bydlení, který je určen na pořízení domovních ČOV u RD a BD v MČ Olešná a MČ Studnice.

Dotační program z FRB je zveřejněn ode dne 25.01.2024. Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti včetně povinných příloh od 26.02.2024 do 29.04.2024. Finanční prostředky mohou být použity na způsobilé výdaje hrazené od 25.01.2024.

Tiskopisy pro podání žádosti o poskytování dotace jsou k dispozici na webových  stránkách městského úřadu nebo na finančním odboru města – pokladna 1. patro, Vratislavovo nám. 103 v Novém Městě na Moravě.

Případné další informace poskytne vedoucí finančního odboru Ing. Martina Slámová, tel.: 566 598 330 a Bc. Helena Krejčí, tel: 566 598 335.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE