Městský úřad

RubrikaMístní akční plán = MAP I

Město Nové Město na Moravě se stalo úspěšným žadatelem projektu MŠMT financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Nového Města na Moravě. Realizace projektu byla zahájena 1. června 2016 a projekt bude ukončen k 30. listopadu 2017.
map_logo_862
Proojekt MŠMT reaguje na plošně přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol, zapojeni budou i zájmové organizace, které se věnují dětem.

Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění stávajících i nových cílů. Cenným podkladem pro zpracování analytické části MAPu budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické i rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů; setkávání budou probíhat v rámci návštěv partnerských škol, kulatých stolů a pracovních skupin.

MAP bude také sloužit jako podklad pro zaměření podpory z programů MŠMT a EU:
1) Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání (OP VVV)
2) Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

V případě čerpání podpory IROP jde o povinnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání omezeno. Dotazy nebo připomínky k projektu směřujte na koordinátorku projektu.

Hlavní manažerka: Mgr. Alena Lukášová, +420 725 887 158
email: alena.lukasova@meu.nmnm.cz

Administrátorka: Ing. Andrea Kramárová, +420 724 947 761
email: andrea.kramarova@meu.nmnm.cz

Koordinátorka: Ing. Jitka Zelená, +420 720 053 027
email: jitka.zelena@meu.nmnm.cz

30. leden 2017

MAP – vzděláváme

V pondělí 20. února 2017 (jarní prázdniny) se uskuteční na ZŠ Leandra...

Číst dále
25. leden 2017

MAP – výstupy projektu

Prvním výstupem projektu MAP je Strategický rámec, který byl schválen v září...

Číst dále
14. leden 2017

MAP – Pracovní skupiny

Informování veřejnosti a veřejná diskuze – i to jsou velmi důležité části...

Číst dále
10. leden 2017

MAP – Podporujeme kvalitní vzdělávání

Naše město podporuje inovativní a moderní formy výuky na školách. Je pro...

Číst dále
1. prosinec 2016

MAP aktuálně – zapojení veřejnosti

Ve středu 30.11.2016 se sešel Řídící výbor, kde byli přítomní členové informováni...

Číst dále
22. září 2016

Strategický rámec MAP byl schválen

Ve středu 14. září 2016 byl Řídícím výborem schválen základní dokument Místního...

Číst dále
8. září 2016

MAP – schvalování Strategického rámce

Ve středu 14.9.2016 se bude konat 2. zasedání Řídícího výboru MAP, kde...

Číst dále
30. srpen 2016

Kulaté stoly MAP – pozvánka na veřejné představení projektu

Ve čtvrtek 1.9.2016 od 17:00 hodin proběhne první veřejná diskuze nad novým...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE