Městský úřad

Strategický rámec MAP byl schválen

/ Jitka Zelená

Ve středu 14. září 2016 byl Řídícím výborem schválen základní dokument Místního akčního plánování pro oblast vzdělávání dětí a mládeže s výhledem do roku 2023. …

Strategický rámec MAP byl schválen

Ve středu 14. září 2016 byl Řídícím výborem schválen základní dokument Místního akčního plánování pro oblast vzdělávání dětí a mládeže s výhledem do roku 2023. Celý dokument je k nahlédnutí v příloze tohoto článku.

Krátké představení dokumentu:

První část – vize v  oblasti formálního i neformálního vzdělávání pro období 2016-2023 je popsána ve 4 prioriách, které jsou zaměřeny na předškolní vzdělávání, základní školství, mimoškolní aktivity dětí, sport a další vužívání volného času. Ve druhé části jsou již konkrétní, rámcově odhadované údaje o invetičních záměrech a projektech škol i jiných zařízení (potřebné rekonstrukce ve školách, modernizace stávajícího vybavení, opatření vedoucí k ekonomickým úsporám, vybavení jazykových učeben, dílen, atd.). Zařazené projekty jsou důležité pro čerpání financí z OP VVV.

Po šesti měsících lze Strategický rámec doplňovat a upřesňovat, v březnu 2017 plánujeme 2. verzi.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE