Městský úřad

MAP aktuálně – zapojení veřejnosti

/ Jitka Zelená

Ve středu 30.11.2016 se sešel Řídící výbor, kde byli přítomní členové informováni o práci Realizačního týmu. Hlasováním byly schváleny dvě náležitosti a to: změna Statutu …

Ve středu 30.11.2016 se sešel Řídící výbor, kde byli přítomní členové informováni o práci Realizačního týmu. Hlasováním byly schváleny dvě náležitosti a to: změna Statutu Řídícího výboru a členové Pracovních skupin.

Hlavní náplní práce v následujících měsících bude zapojování veřejnosti do komunitního plánování. Vytvořili jsme tři skupiny, první pro předškolní vzdělávání, druhá skupina bude zaměřena na základní školství, ve třetí skupině jsou zástupci za neformální a zájmové aktivity. Ve skupinách budeme pod vedením zkušených koučů/lektorů rozvíjet Strategický rámec tak, abychom měli dostatek relevantních podkladů pro jeho aktualizace. První setkání těchto skupin proběhne ve středu 7.12.2016 v Gobelínovém salonku NKZ NMNM od 16:00 hodin.

Téma pro diskuzi:

ZAMĚŘME SE NA TO, CO MŮŽEME OVLIVNIT A ZLEPŠIT V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH DĚTÍ A ŽÁKŮ.

Od ledna do září 2017 budou probíhat na školách vzdělávací aktivity pro pedagogy, celkem ve 4 blocích. Prioritní bude oblast polytechnického vzdělávání, podnikavosti, čtenářské a matematické gramotnosti.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE