Městský úřad

MAP – Podporujeme kvalitní vzdělávání

/ Jitka Zelená

Naše město podporuje inovativní a moderní formy výuky na školách. Je pro nás důležité, aby se děti rády učily a učitelům se dobře pracovalo. I …

Naše město podporuje inovativní a moderní formy výuky na školách. Je pro nás důležité, aby se děti rády učily a učitelům se dobře pracovalo.

I to jsou důvody, proč v rámci projektu MAP (Místní akční plánování v oblasti vzdělávání) nabídneme v průběhu tohoto roku semináře, ve kterých se zaměříme na inovativní a zajímavé formy a metody výuky v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti, polytechnické výchovy, podnikavosti dětí, inkluze/novela školského zákona, tvorby individuálních plánů apod. Pozvání na semináře platí nejen pro pedagogy, ale i širokou veřejnost, zkrátka pro všechny, kdo by měl zájem o některou z uvedených oblastí.

Představíme řadu příkladů dobré praxe, která se osvědčila na jiných školách, nabídneme podnětné materiály a prezentace využitelné ve výuce. Semináře jsou zdarma, budou probíhat v několikahodinových blocích, v řadě z nich budou součástí workshopy. Všichni účastníci získají po ukončení osvědčení, náklady na vzdělávání budou hrazeny z prostředků projektu MAP.

První seminář proběhne v sobotu 28.1.2017 od 9:00 hodin na I. ZŠ v NMNM, rozpis bude umístěn na hlavních dveřích budovy. Podrobnosti a konkrétní informace k seminářům  jsou v souborech PDF.

Přihlášky zasílejte do 15.1.2017 garantovi za oblast vzdělávání, Martině Peřinové: perinova@vys-edu.cz nebo přímo do on-line formulářeTěšíme se na Vaši účast.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE