Městský úřad

Kulaté stoly MAP – pozvánka na veřejné představení projektu

/ Jitka Zelená

Ve čtvrtek 1.9.2016 od 17:00 hodin proběhne první veřejná diskuze nad novým projektem v oblasti vzdělávání, tzv. KULATÝ STŮL, a to v místním kulturním domě …

Ve čtvrtek 1.9.2016 od 17:00 hodin proběhne první veřejná diskuze nad novým projektem v oblasti vzdělávání, tzv. KULATÝ STŮL, a to v místním kulturním domě /zas. místnost č.1/.

Druhý KULATÝ STŮL se uskuteční v úterý 6.9.2016 od 17:00 hodiny ve Sněžném, hotel Záložna.

Na programu bude představení projektu, vize, Strategický rámec do roku 2023, investiční záměry škol a pak volná diskuze.

Projekt se nyní rozbíhá, a to ve dvou liniích; jedna se týká investic do škol z pohledu modernizace a vybavení MŠ a ZŠ, druhou linií jsou tzv. Šablony, které podporují oblast vzdělávání a na školách se momentálně připravují. Tyto Šablony jsou zaměřeny jak na předškolní vzdělávání (dostupnost-inkluze-kvalita), tak i na vzdělávání základní (čtenářská a matematická gramotnost, inkluze, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí, polytechnické vzdělávání). Důležitou roli v projektu budou hrát také rodiče dětí a organizace podporující neformální vzdělávání/ZUŠ, DDM, sportovní kluby, apod.

Pokud vás tato problematika zajímá, přijďte i vy mezi nás a řekněte své názory či připomínky.

A protože se blíží konec prázdnin, v nastávajícím školním roce přejeme za náš realizační tým mnoho úspěchů, sil i pevného zdraví všem, koho se školství nějak dotýká; především ale  dětem, rodičům a našim pedagogům. Tak vykročte tou správnou nohou a pohodový rok!

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE