Městský úřad

RubrikaMístní akční plán = MAP I

Město Nové Město na Moravě se stalo úspěšným žadatelem projektu MŠMT financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Nového Města na Moravě. Realizace projektu byla zahájena 1. června 2016 a projekt bude ukončen k 30. listopadu 2017.
map_logo_862
Proojekt MŠMT reaguje na plošně přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol, zapojeni budou i zájmové organizace, které se věnují dětem.

Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění stávajících i nových cílů. Cenným podkladem pro zpracování analytické části MAPu budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické i rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů; setkávání budou probíhat v rámci návštěv partnerských škol, kulatých stolů a pracovních skupin.

MAP bude také sloužit jako podklad pro zaměření podpory z programů MŠMT a EU:
1) Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání (OP VVV)
2) Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

V případě čerpání podpory IROP jde o povinnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání omezeno. Dotazy nebo připomínky k projektu směřujte na koordinátorku projektu.

Hlavní manažerka: Mgr. Alena Lukášová, +420 725 887 158
email: alena.lukasova@meu.nmnm.cz

Administrátorka: Ing. Andrea Kramárová, +420 724 947 761
email: andrea.kramarova@meu.nmnm.cz

Koordinátorka: Ing. Jitka Zelená, +420 720 053 027
email: jitka.zelena@meu.nmnm.cz

25. květen 2017

„Na snídani se starostou“

Ve středu ráno 24. května 2017 jsme pozvali v rámci projektu MAP...

Číst dále
18. duben 2017

MAP – aktuální informace

Začátkem dubna 2017 se sešel Řídící výbor, který schválil aktualizovanou verzi Strategického...

Číst dále
10. duben 2017

MAP – zajímavé výsledky práce s veřejností

Od prosince 2016 máme za sebou tři setkání Pracovních skupin, kdy jsme...

Číst dále
23. únor 2017

Jarní setkání Pracovních skupin

Další setkání Pracovních skupin projektu MAP se uskuteční ve středu 1.3.2017 v...

Číst dále
21. únor 2017

Dotace z IROPU na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Až do termínu  14.04. 2017 do 14. hodin  je možné prostřednictvím webové...

Číst dále
15. únor 2017

MAS – VYHLÁŠENÍ VÝZEV PRO ŠKOLY V ROCE 2017

NÁZEV VÝZVY: Výzva MAS Zubří země – IROP – Investice do kapacit...

Číst dále
13. únor 2017

MAP – aktualizujeme Strategický rámec

Strategický rámec je významný dokument projektu MAP, který vychází z participativního procesu...

Číst dále
2. únor 2017

MAP – setkání ředitelů škol MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM

V rámci projektu MAP proběhne ve středu 8.2.2017 od 13:00 do 15:00hodin...

Číst dále

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE