MAP – aktualizujeme Strategický rámec

Jitka Zelená  Sdílet článek na nebo

Strategický rámec je významný dokument projektu MAP, který vychází z participativního procesu určování problémů, priorit a cílů v postupu strategického plánování MAP. Je aktuálním zkráceným výtahem pro …

MAP – aktualizujeme Strategický rámec

Strategický rámec je významný dokument projektu MAP, který vychází z participativního procesu určování problémů, priorit a cílů v postupu strategického plánování MAP. Je aktuálním zkráceným výtahem pro účely posouzení souladu projektových záměrů s prioritami MAP vzešlých z procesu dohody o prioritách. Je vždy aktuálně schválen Řídícím výborem MAP. Aktualizace Strategického rámce MAP, včetně investiční části, je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného Strategického rámce.

Výchozí (vstupní) SR MAP je vydán na základě zhodnocení a metaanalýzy podmínek a údajů o vzdělávání v regionu (např. ze zpracovaných analýz projektů Obce sobě, SCLLD, dotazníkového šetření MŠMT v mateřských a základních školách, případně dalších zpracovaných analýz) a plně zahrnuje aktuální komunitně nastavenou vizi, priority a cíle v danou dobu.

Možnost připomínkování má i široká veřejnost, a to do pondělí 20.2.2017 do 12:00 hodin. Své připomínky zasílejte pouze v písemné formě na adresu: jitka.zelena@meu.nmnm.cz.

Schvalování Řídícím výborem proběhne 15.3.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MÚ NMNM.

Foto: Diskuze ředitelů škol k aktualizaci Strategického rámce ze dne 8.2.2017.

Soubory ke stažení