MAP – zajímavé výsledky práce s veřejností

Jitka Zelená  Sdílet článek na nebo

Od prosince 2016 máme za sebou tři setkání Pracovních skupin, kdy jsme diskutovali o školství i využití volného času našich dětí v našem regionu. Z …

MAP – zajímavé výsledky práce s veřejností

Od prosince 2016 máme za sebou tři setkání Pracovních skupin, kdy jsme diskutovali o školství i využití volného času našich dětí v našem regionu. Z těchto diskuzí vzešla celá řada dobrých námětů, které rozhodně stojí za zváženou a pokud bude příležitost, podpoříme jejich realizaci. Zápisy z jednotlivých setkání jsou přílohou článku.

A co nového v našem projektu? Momentálně chystáme oslovit naše děti, protože ty jsou v projektu naší cílovou skupinou. Dokončujeme práce na dotaznících, chystáme setkání se zástupci žákovských a studentských parlamentů, zkrátka, čeká nás toho ještě hodně. Máme radost z dlouhodobě probíhající spolupráce našich škol, které mají mezi sebou napříč uzavřených prozatím 11 smluv o partnerství, což není v jiných oblastech Vysočiny obvyklé a určitě nejde o konečné číslo.

Z diskuzí v Pracovních skupinách tvoříme Zásobník projektů – je to sběr nápadů, námětů či vizí, které ještě rozšíříme o příspěvky dětí a pak s nimi budeme pracovat dál, začleníme do Strategického rámce a následně do tzv. Ročního akčního plánu pro rok 2018. Máte-li i Vy dobrý námět, neváhejte nás kontaktovat (jitka.zelena@meu.nmnm.cz). Zásobník projektů si můžete prohlédnout příloze.

Soubory ke stažení