MAP – setkání ředitelů škol MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM

Jitka Zelená  Sdílet článek na nebo

V rámci projektu MAP proběhne ve středu 8.2.2017 od 13:00 do 15:00hodin v KD NMNM setkání ředitelů škol ORP NMNM. Cílem tohoto setkání je zahájit …

MAP – setkání ředitelů škol MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM

V rámci projektu MAP proběhne ve středu 8.2.2017 od 13:00 do 15:00hodin v KD NMNM setkání ředitelů škol ORP NMNM. Cílem tohoto setkání je zahájit formálně-neformální diskuzi a společně se podílet na vytváření podmínek pro další projektová období. Projekt MAP je o vzájemné spolupráci, a tvorbě partnerství jak mezi školami navzájem, tak i ve vztazích ke zřizovateli, zástupcům MAS, Mikroregionu, organizacím pro volný čas našich dětí.

Program:

1. Aktuální informace o projektu MAP/Mgr. Lukášová

 

2. Vzdělávací aktivity na jaro 2017/PaedDr. Nejedlá

 

3. Úpravy Strategického rámce/Ing. Zelená

 

4. Charakteristika školy – představení školy ředitelem

                     – co se nám v poslední době povedlo, na čem pracujeme

                     – co nás trápí v souvislosti s realizací projektu, provozní problémy apod.

                     – jaké máme představy o spolupráci mezi školami, partnerství

5. Závěr