Dotace z IROPU na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Až do termínu  14.04. 2017 do 14. hodin  je možné prostřednictvím webové aplikace MS systému IS KP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) podávat žádosti o dotace v rámci Integrovaného regionálního …

Až do termínu  14.04. 2017 do 14. hodin  je možné prostřednictvím webové aplikace MS systému IS KP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) podávat žádosti o dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,  na podporu „Infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“.

Vyhlášená výzva č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání. Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); nákup pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek.
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 56 připraveno 151,2 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Výše dotace až 95%.

Bližší informace a podmínky výzvy naleznete na následujícím odkaze:

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel

 

 

 

 

Soubory ke stažení