Nová výzva pro oblast školství

Jitka Zelená  Sdílet článek na nebo

MAS Zubří země vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – …

MAS Zubří země vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (II.) VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 ŘO IROP – „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“.

Termín ukončení podávání žádostí je 8.12.2017 do 12:00 hodin.

Text celé výzvy zde: http://zubrizeme.cz/irop-5-vyzva-mas-zubri-zeme-skoly-ii/.