Městský úřad

MAP – Zásobník projektů s výsledky dotazníků na školách

/ Jitka Zelená

Téměř 400 lidí má svůj podíl na vytvoření Zásobníku projektů, který je nepovinným doprovodným dokumentem MAPu. Od prosince 2016, kdy proběhlo první setkání s veřejností …

MAP – Zásobník projektů s výsledky dotazníků na školách

Téměř 400 lidí má svůj podíl na vytvoření Zásobníku projektů, který je nepovinným doprovodným dokumentem MAPu. Od prosince 2016, kdy proběhlo první setkání s veřejností na téma Výchova a vzdělávání ve školství našeho regionu, jsme postupně své působení rozšiřovali o ředitele a pedagogy z ORP NMNM, sběru dat se účastnili zástupci různých zájmových organizací, DDM, ZUŠ, Portima, Unie rodičů, Sdružení krajina, TJ NMNM, SDH, NKZ, školní družiny a ještě řada dalších. Možnost k vyjádření dostali zástupci škol všech úrovní – MŠ, ZŠ, SOŠ i gymnázia. K 15.6.2017 jsme ukončili dotazníkové šetření na školách, kde jsme se ptali našich dětí, jaké mají názory, co se dělá dobře a s čím naopak nejsou spokojeny. Každého jsme se také dotázali, co on sám by byl ochoten pro zlepšení či novou věc udělat. Výsledky si prohlédněte sami. Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci na projektu MAP a za čas strávený nad vyplňováním dotazníku. Pokračovat budeme na podzim 2017.

Jak je v názvu přílohy uvedeno, jde o dokument otevřený, a proto, pokud se na  Vás nedostalo a měli byste zájem ještě o nějaká doplnění, popř. máte zájem se na nějaké aktivitě podílet ať jako jednotlivec nebo jako organizace, rádi s Vámi prodiskutujeme. I když se v zásobníku objevují různé nápady z různých oblastí, předkládáme je tak, jak jsme je nasbírali, ale jsme primárně projektem o vzdělávání a výchově dětí.

Slovo závěrem: práce s dětmi je krásná, ale náročná a zodpovědná. Vážíme si toho a děkujeme všem, kdo jste tohoto systému součástí, přejeme klidné a pohodové prázniny Vám i dětem.

Kontakt: Jitka Zelená, 720 053 027 nebo pište: jitka.zelena@meu.nmnm.cz.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE