MAP – Zásobník projektů s výsledky dotazníků na školách

Jitka Zelená  Sdílet článek na nebo

Téměř 400 lidí má svůj podíl na vytvoření Zásobníku projektů, který je nepovinným doprovodným dokumentem MAPu. Od prosince 2016, kdy proběhlo první setkání s veřejností …

MAP – Zásobník projektů s výsledky dotazníků na školách

Téměř 400 lidí má svůj podíl na vytvoření Zásobníku projektů, který je nepovinným doprovodným dokumentem MAPu. Od prosince 2016, kdy proběhlo první setkání s veřejností na téma Výchova a vzdělávání ve školství našeho regionu, jsme postupně své působení rozšiřovali o ředitele a pedagogy z ORP NMNM, sběru dat se účastnili zástupci různých zájmových organizací, DDM, ZUŠ, Portima, Unie rodičů, Sdružení krajina, TJ NMNM, SDH, NKZ, školní družiny a ještě řada dalších. Možnost k vyjádření dostali zástupci škol všech úrovní – MŠ, ZŠ, SOŠ i gymnázia. K 15.6.2017 jsme ukončili dotazníkové šetření na školách, kde jsme se ptali našich dětí, jaké mají názory, co se dělá dobře a s čím naopak nejsou spokojeny. Každého jsme se také dotázali, co on sám by byl ochoten pro zlepšení či novou věc udělat. Výsledky si prohlédněte sami. Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci na projektu MAP a za čas strávený nad vyplňováním dotazníku. Pokračovat budeme na podzim 2017.

Jak je v názvu přílohy uvedeno, jde o dokument otevřený, a proto, pokud se na  Vás nedostalo a měli byste zájem ještě o nějaká doplnění, popř. máte zájem se na nějaké aktivitě podílet ať jako jednotlivec nebo jako organizace, rádi s Vámi prodiskutujeme. I když se v zásobníku objevují různé nápady z různých oblastí, předkládáme je tak, jak jsme je nasbírali, ale jsme primárně projektem o vzdělávání a výchově dětí.

Slovo závěrem: práce s dětmi je krásná, ale náročná a zodpovědná. Vážíme si toho a děkujeme všem, kdo jste tohoto systému součástí, přejeme klidné a pohodové prázniny Vám i dětem.

Kontakt: Jitka Zelená, 720 053 027 nebo pište: jitka.zelena@meu.nmnm.cz.

Soubory ke stažení