MAP – ještě několik dní lze podávat žádosti o podporu IROP

Jitka Zelená  Sdílet článek na nebo

Do 23.6.2017 lze podávat žádosti o podporu ve výzvách č. 1, 2 a 3 MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Žadatelé mohou přes MAS žádat …

MAP – ještě několik dní lze podávat žádosti o podporu IROP

Do 23.6.2017 lze podávat žádosti o podporu ve výzvách č. 1, 2 a 3 MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Žadatelé mohou přes MAS žádat o finanční podporu projektů v oblasti dopravy, sociální infrastruktury a školství. Znění výzev IROP včetně jejich příloh k dispozici na webových stránkách MAS Zubří země: http://zubrizeme.cz/vyzvy-irop/.

Připravované výzvy MAS Zubří země v následující tabulce: