MAP – beseda starosty města se žáky místních škol

Jitka Zelená  Sdílet článek na nebo

Ve středu 25.10.2017 proběhlo během dopoledne již druhé krátké setkání starosty města se zástupci školních a studentských parlamentů novoměstských škol, celkem se nás sešlo v …

MAP – beseda starosty města se žáky místních škol

Ve středu 25.10.2017 proběhlo během dopoledne již druhé krátké setkání starosty města se zástupci školních a studentských parlamentů novoměstských škol, celkem se nás sešlo v muzeu přes 30. Dětem byly představeny další postupy v projektu MAP (Místní akční plán pro oblast školství), zhodnocení toho, co se povedlo a jak budeme spolupracovat se školami nadále.

Kurátorka muzea představila nový projekt Horáckého muzea, který začal loni rekonstrukcí střechy a nyní pokračuje přestavbou půdy. Diskuze se týkala možností, jak prostory muzea přizpůsobit 21. století, jak je udělat atraktivnější, jak případné náměty a projekty financovat a realizovat je. Vysvětlili jsme dětem, jak se v praxi postupuje a jak celý proces vzniku něčeho nového funguje, na co se využívají finance města a jak získat podporu z různých fondů a operačních programů EU. Tím jsme reagovali i na výstupy z červnového dotazníku, který proběhl na školách a z něj vzešel Zásobník projektů, který je nyní podkladem pro další jednání – s řediteli škol, neziskovými organizacemi, vedením města. Řada podnětů byla směřována na využití volného času dětí, možností kroužků apod., na setkání byli přizvaní i zástupci z DDM, aby se k nim vyjádřili.

Diskuzi jsme zakončili návštěvou nově vznikajícího hřiště na Budovatelů. Rozloučili jsme se s tím, že nyní necháme na dětech vyhodnocení těchto setkání, zda pro ně byla zajímavá a přínosná a pokud ano, bude na nich, zda nás pozvou na svou školu.

Děkujeme za účast dětem, jejich pedagogickému doprovodu, ředitelům škol za jejich vstřícnost i těm, kdo se na přípravě besedy podíleli. Řada i drobných věcí se dá vykomunikovat a změnit k lepšímu, jen je třeba najít čas, prostor a vůli o problémech věcně diskutovat.

A teď už hurá, začínají podzimní prázdniny!