Městský úřad

MAP – beseda starosty města se žáky místních škol

/ Jitka Zelená

Ve středu 25.10.2017 proběhlo během dopoledne již druhé krátké setkání starosty města se zástupci školních a studentských parlamentů novoměstských škol, celkem se nás sešlo v …

MAP – beseda starosty města se žáky místních škol

Ve středu 25.10.2017 proběhlo během dopoledne již druhé krátké setkání starosty města se zástupci školních a studentských parlamentů novoměstských škol, celkem se nás sešlo v muzeu přes 30. Dětem byly představeny další postupy v projektu MAP (Místní akční plán pro oblast školství), zhodnocení toho, co se povedlo a jak budeme spolupracovat se školami nadále.

Kurátorka muzea představila nový projekt Horáckého muzea, který začal loni rekonstrukcí střechy a nyní pokračuje přestavbou půdy. Diskuze se týkala možností, jak prostory muzea přizpůsobit 21. století, jak je udělat atraktivnější, jak případné náměty a projekty financovat a realizovat je. Vysvětlili jsme dětem, jak se v praxi postupuje a jak celý proces vzniku něčeho nového funguje, na co se využívají finance města a jak získat podporu z různých fondů a operačních programů EU. Tím jsme reagovali i na výstupy z červnového dotazníku, který proběhl na školách a z něj vzešel Zásobník projektů, který je nyní podkladem pro další jednání – s řediteli škol, neziskovými organizacemi, vedením města. Řada podnětů byla směřována na využití volného času dětí, možností kroužků apod., na setkání byli přizvaní i zástupci z DDM, aby se k nim vyjádřili.

Diskuzi jsme zakončili návštěvou nově vznikajícího hřiště na Budovatelů. Rozloučili jsme se s tím, že nyní necháme na dětech vyhodnocení těchto setkání, zda pro ně byla zajímavá a přínosná a pokud ano, bude na nich, zda nás pozvou na svou školu.

Děkujeme za účast dětem, jejich pedagogickému doprovodu, ředitelům škol za jejich vstřícnost i těm, kdo se na přípravě besedy podíleli. Řada i drobných věcí se dá vykomunikovat a změnit k lepšímu, jen je třeba najít čas, prostor a vůli o problémech věcně diskutovat.

A teď už hurá, začínají podzimní prázdniny!

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE