Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Soňa Ošmerová  Sdílet článek na nebo

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 7. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských …

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova 7. kolo příjmu žádostí na operace

1.1.1 Vzdělávací akce

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

V 7. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za téměř 3 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

 

Bližší informace naleznete na následujícím webovém odkaze:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x7-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

 

 

Soubory ke stažení