ANKETA – mobilní svoz objemného odpadu a železa z domácností v NMnM

Na základě zájmu občanů by město nad rámec systému nakládání s komunálním odpadem zorganizovalo jednodenní mobilní svoz objemného odpadu a železa. TS služby by projeli jednotlivé lokality města a na předem určených místech by naložili, odvezli a následně pak zlikvidovali tyto druhy komunálního odpadu. Jednalo by se o další možnost pro občany a rekreanty jak na území města zlikvidovat odpady, které mají doma a mají např. omezenou možnost navštívit sběrný dvůr v areálu TS služeb s.r.o..

Objemné odpady jsou takové odpady, které mají svým charakterem vlastnosti komunálního odpadu, ale s ohledem na jejich rozměry či hmotnost neumožňují odkládání do nádob na zbytkový odpad. Např. starý nábytek ( křesla, židle, skříně, válendy, sedačky …) podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární zařízení (umyvadla, toalety …
Kovové odpady – tvoří železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce …

Tyto druhy odpadů odebíráme na sběrném dvoře, který najdete v areálu TS služeb s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, je otevřený pro veřejnost ve středu od 7,00 do 17,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 11,00 hod..

Slouží občanům a rekreantům k celoročnímu odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu (nebezpečné odpady, objemné odpady, kovové odpady …) dále pak i vyřazené elektrozařízení.

Pokud máte zájem se s námi podělit o Váš názor, odešlete vyplněný dotazník, nebo doručte osobně na podatelnu města, případně zašlete svoje další náměty na e-mailovou adresu : marcela.popelkova@meu.nmnm.cz

Anketu je možné vyplnit a odeslat elektronicky nebo v papírové podobě vyplnit a odevzdat na podatelně MěÚ, a to v termínu do 31.07.2018.

Po vyhodnocení ankety dle projeveného zájmu bude řešen jednodenní mobilní svoz objemných odpadů a železného odpadu z domácností. Podrobné informace by byly zveřejněny v zářijovém Novoměstku.

ANO jsem pro. Mám zájem o mobilní svoz objemného odpadu a železa z místa bydliště ?

(Hlasů: 94, Průměr: 4,66)

NE jsem proti. Nemám zájem o mobilní svoz objemného odpadu a železa z místa bydliště ?

(Hlasů: 9, Průměr: 3,67)