Městský úřad

Bytového hospodářství města – změna kontaktů od 1.1.2024

/ Radek Fila

Oznamujeme všem nájemníkům bytů ve vlastnictví města, že s účinností od 1.1.2024 bude správu bytů zajišťovat Odbor správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě.  …

Oznamujeme všem nájemníkům bytů ve vlastnictví města, že s účinností od 1.1.2024 bude správu bytů zajišťovat Odbor správy majetku města MěÚ Nové Město na Moravě. 

Kontakty:

MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, Odbor správy majetku města, paní Renata Chalupová, DiS., tel.: 776 731 678, 566 598 363, e-mail: renata.chalupova@meu.nmnm.cz, kancelář č 1.304, 3. patro

Havarijní služba: tel. 775 726 970

Havarijní služba je zajištěna mimo obvyklou pracovní dobu pro případy havárie topení, vody a kanalizace. Za havárii se považuje porucha, při které by mohlo dojít k zásadnímu poškození majetku majitele a nájemců bytu a k ohrožení bezpečí, zdraví či životů občanů. Za ukončený havarijní zásah je považováno provedení takového úkonu, kterým se zabrání možnosti vzniku dalších majetkových škod  a předejde se ohrožení zdraví osob. Vlastní oprava poškozeného zařízení, je řešena zpravidla až následně, po stanovení rozsahu nutné opravy, technologického postupu a způsobu financování potřebného zásahu.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE