Celoplošná deratizace v Novém Městě na Moravě, Maršovicích a Pohledci

Marcela Popelková  Sdílet článek na nebo

V Novém Městě na Moravě, místní části Maršovice a Pohledec bude v průběhu měsíce září 2018 realizována celoplošná deratizace. Kladení prvních nástrah proběhne v termínu od 15.09.2018 do …

Celoplošná deratizace v Novém Městě na Moravě, Maršovicích a Pohledci

V Novém Městě na Moravě, místní části Maršovice a Pohledec bude v průběhu měsíce září 2018 realizována celoplošná deratizace. Kladení prvních nástrah proběhne v termínu od 15.09.2018 do 21.09.2018. Následně bude probíhat kontrola pokládek a jejich případné doplnění přibližně po 14 dnech od první pokládky, celá akce závisí na vhodných klimatických podmínkách.

Žádáme všechny občany města, majitelé nemovitostí a správce všech objektů, aby věnovali pozornost následujícím informacím a organizačním pokynům, současně žádáme o součinnost při realizaci této akce.

Obecné informace : Deratizace se zabývá hubením škodlivých hlodavců, hlavně myší a potkanů, kteří ničí stavební objekty, inženýrské sítě, znehodnocují potraviny a krmiva a sami jich každoročně značné množství spořádají. Jsou také přenašeči různých onemocnění lidí a zvířat.

Deratizaci je povinen provádět každý vlastník nemovitosti (budovy, nebo pozemku), kde k výskytu hlodavců dochází nebo kde se již přemnožili. Je velmi důležité pravidelně provádět celoplošnou deratizaci z důvodu zamezení zvýšeného výskytu těchto hlodavců.

Deratizaci pro město Nové Město na Moravě provádí pracovníci firma Dera Vet s.r.o., Hamry nad Sázavou 329, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 06397468, vedené MVDr. J. Vondráčkovou, tel.č. : 603 542 628. Tato firma je schopna provést deratizaci i pro jiné vlastníky nemovitostí, náklady na deratizaci hradí vlastník nemovitosti.

Organizační pokyny a informace

Obracíme se na všechny majitele, nájemce a správce všech objektů s žádostí, aby před vlastní deratizací provedli preventivní opatření, která mají zamezit vstupu hlodavců do objektů a přístupu ke krmivům a potravinám. Jde především o úklid sklepních prostor, suterénů, okolí domů, míst pro umístění odpadních nádob, jímek, septiků, utěsnění vstupů do budov, sklepních okének apod. Je třeba dbát na hygienické ukládání odpadků a pořádek v chovech domácích či hospodářských zvířat. Jen tak se omezí možnost úkrytu hlodavců a zvýší se účinnost deratizačního zásahu.

Pokud si firmy nebo jednotlivci budou provádět deratizaci vlastními silami, je třeba ji provést v termínu s celoplošnou deratizací za spolupráce všech zúčastněných. Jen tak má celoplošná akce význam a finanční prostředky vložené do této akce budou efektivně využívány.

Žádáme majitelé nemovitostí, aby nebránili provedení této akce a nenarušili tak výsledek celoplošné deratizace.

UPOZORNĚNÍ !!!

1/Upozorňujeme občany, že v době probíhající deratizace je třeba zamezit volnému pobíhání domácích zvířat – psů a koček , bez dohledu chovatele. Předejdete tak možným komplikacím po náhodném požití nástrahy nebo uhynulého hlodavce Vaším zvířetem !!!

2/ Majitelé a správci všech objektů mají povinnost umožnit provedení deratizace podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

3/ Za účelem systematického provedení deratizačního zásahu bylo území města rozděleno do několika lokalit (viz. mapová příloha), ve kterých budou postupně proškolenými pracovníky kladeny nástrahy.

4/ Nevyhazujte zbytky potravin na volná prostranství !!! Odhazováním zbytků jídla na volné prostranství K R M Í T E hlodavce, které se snažíme likvidovat.

Kontaktní osoba :

Marcela Popelková, referentka odboru SMM,

kontakt : tel.č. 566 598 363, e-mail : marcela.popelkova@meu.nmnm.cz

Na tomto výše uvedeném kontaktu je možno domluvit požadavky občanů na provedení deratizace v jejich nemovitosti, případně požadavky majitelů, správců a nájemců objektů v soukromém vlastnictví na zajištění deratizace v jimi spravovaných objektech.

Soubory ke stažení