Centrum služeb a řemesel na ulici Soškova: výzva zájemcům o koupi pozemků

Radek Fila  Sdílet článek na nebo

Město připravuje k odprodeji část pozemků a staveb z plánovaného areálu „Centra služeb a řemesel na ulici Soškova v Novém Městě na Moravě“ (bývalý zemědělský …

Město připravuje k odprodeji část pozemků a staveb z plánovaného areálu „Centra služeb a řemesel na ulici Soškova v Novém Městě na Moravě“ (bývalý zemědělský areál Agrovysočiny a.s.). Jedná se rozlohu přibližně 11 200 m2, dle přiloženého zákresu.

Město tedy oslovuje případné zájemce, za účelem co nejvhodnějšího naplánování a využití areálu. Zájemci mohou na výzvu reagovat sdělením předběžného zájmu, a to písemně do 19.1.2018, ve které by specifikovali, o jakou část by měli zájem, pro jaké účely, jaké mají požadavky na inženýrské sítě a jakou mají představu o kupní ceně. Obdržené žádosti město posoudí v rámci projekční přípravy lokality a následně se se zájemci poradí o návrhu řešení.

Bližší informace zájemcům o nabízené nemovité poskytne Ing. R. Fila, tel.: 723 190 997, ve věci technické infrastruktury p. M. Hemza, tel.: 606 725 513. Zájemci se mohou se stavem nabízených pozemků seznámit kdykoliv na místě samém, pozemky jsou volně přístupné, se stavbami je možno se seznámit po předchozí telefonické domluvě s Ing. R. Filou.

 

Michal Šmarda v. r.

starosta

Soubory ke stažení