Chystáte se do zahraničí, nezapomeňte si včas zkontrolovat cestovní doklady

Jana Nevrklová  Sdílet článek na nebo

V souvislosti s nadcházejícím obdobím dovolených je namístě připomenout si několik změn ve vydávání cestovních dokladů platných od 1.1.2016. Od tohoto data již nelze vydat …

V souvislosti s nadcházejícím obdobím dovolených je namístě připomenout si několik změn ve vydávání cestovních dokladů platných od 1.1.2016.

Od tohoto data již nelze vydat cestovní pas bez strojově čitelných údajů a biometrických údajů s platností 6 měsíců, tzv. BLESK, který se vydával ve lhůtě kratší 14 dnů, resp. podle možností úřadu ihned.

Nyní se vydávají cestovní pasy ve lhůtě 30 dnů s dobou platnosti 10 let pro občany starší 15 let za poplatek 600,- Kč a pro občany mladší 15 let s dobou platnosti 5 let a poplatkem 100,- Kč . Zažádat o vydání tohoto cestovního pasu je možné u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.  Rovněž je dána možnost převzít si hotový cestovní pas u jiného úřadu, než byla žádost podána, za poplatek ve výši 100,- Kč.

Lze požádat i o cestovní pas ve lhůtě kratší, tj. 6 pracovních dnů pro občany starší 15 let s dobou platnosti 10 let za poplatek 4000,- Kč a pro občany mladší 15 let s dobou platnosti 5 let a poplatkem 2000,- , o tento druh cestovního pasu nelze žádat prostřednictvím zastupitelského úřadu v cizině.

 Bližší informace k cestovním dokladům naleznete na inernetových stránkách ministerstva vnitra na adrese: osobní doklady

Při cestě do zahraničí, zejména do zemí mimo Evropskou unii, je vhodné se předem informovat u zastupitelského úřadu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu, příp.vízová povinnost. Informace lze získat i na webu ministerstva zahraničních věcí, na adrese:  http://www.mzv.cz/cestujeme v sekci „Státy světa – informace“,  „Cestování“.

Soubory ke stažení