Čistá Vysočina 2018 – úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve dnech 9. – 22. dubna 2018

Rubriky: Městský úřad
Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje X. ročník úklidu prostranství  u silnic našeho kraje s názvem:                                                                                                                                                         ČISTÁ …

Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje X. ročník úklidu prostranství  u silnic našeho kraje s názvem:
                                                                         

                                                                              ČISTÁ VYSOČINA
úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve dnech 9. – 22. dubna 2018

Termín přihlašování na akci a nahlášení sbíraného prostoru: 1. 1. – 28. 2. 2018
• Pytle na odpad budou poskytovány zdarma na kontaktních místech, o kterých budete včas informováni.
• Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
• V případě sběru odpadků v obci si nejdříve domluvte sběr a svoz s obecním úřadem.
• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu.
• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.

Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, obcí i jednotlivců!

Elektronický přihlašovací formulář a další informace naleznete na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

Více informací:
Dotazy k přihlášení se na akci: Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, sklenar.o@kr-vysocina.cz, 564 602 562, 724 650 149
Dotazy k vlastní akci: Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, holy.p@kr-vysocina.cz, 564 602 538.