Městský úřad

Datové schránky

Rubriky: Městský úřad
/ Petr Hanych

Datové schránky jsou státem garantovaný komunikační nástroj, který nahrazuje klasické doporučené dopisy. Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona č. 300/2008 Sb., o …

Datové schránky jsou státem garantovaný komunikační nástroj, který nahrazuje klasické doporučené dopisy. Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění (dále jen zákon), k automatickému zřízení datových schránek podnikajícím fy. osobám (živnostníkům či OSVČ), spolkům a nadacím. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé datovek postupně dostávat své přihlašovací údaje. Novým uživatelům, kteří dosud nemají například vlastní datovou schránku fyzické osoby, přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v případě, že se uživatel během této doby do schránky sám nepřihlásí. Změna se týká cca 2 mil. osob se živnostenským oprávněním a cca 200 tisíc právnických osob, které ještě nemají datovou schránku.

Změna dosavadního zákona schválená Parlamentem ČR v závěru r. 2022 zrušila pravidlo vyplývající z původního zákona přijatého v r. 2008 spočívající v povinném zřizování datové schránky fyzické osoby (těm fyzickým osobám, které po 1. 1. 2023 užijí některý z kvalifikovaných prostředků pro elektronickou identifikaci). Datová schránka tak i nadále bude fyzickým osobám zřizována pouze na jejich žádost. 

Datovou schránku si můžete zdarma nechat zřídit na kterékoliv pobočce CzechPOINTu (Česká pošta s.p., Městský úřad NMNM – pracoviště podatelny, matriky, živnostenský úřad), stačí pouze doklad totožnosti. O zřízení datové schránky lze dále požádat i písemně zasláním vytištěného formuláře žádosti (zfo, 82 kB) opatřené úředně ověřeným podpisem na Ministerstvo vnitra.

Bližší informaci i na

https://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-datove-schranky.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

https://chcidatovku.gov.cz/uvod

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE