Demoliční práce stávajícího objektu Tělovýchovného střediska byly zahájeny

Andrea Kramárová  Sdílet článek na nebo

Dne 15.října 2018 byly zahájeny demoliční práce stávajícího objektu Tělovýchovného střediska a bývalé mateřské školy na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě. Prozatím jsou práce prováděny …

Dne 15.října 2018 byly zahájeny demoliční práce stávajícího objektu Tělovýchovného střediska a bývalé mateřské školy na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě.

Prozatím jsou práce prováděny uvnitř objektu. Od poloviny listopadu 2018 bude zahájena vlastní demolice budovy, která bude doprovázena zvýšenou hlučností a dopravou. Pro pěší vznikne také omezení v okolí staveniště. V době demoličních prací a odvozu suti nebude m.j. možné používat chodníky podél Tělovýchovného střediska a přístupový chodník z ulice Tyršova.

Dle uzavřené smlouvy o dílo  s formou H-Gromil.cz, s.r.o. Staré Hradiště, IČ: 053 95 941, která byla vybrána v rámci výběrového řízení, by měly být demoliční práce vč. úprav vzniklé plochy kompletně dokončeny nejpozději do 30.04.2019.

Veškeré nepříznivé dopady se budeme snažit omezit na nezbytně nutnou míru.

Děkujeme za pochopení.