Deratizace v Novém Městě na Moravě, MČ Maršovice a Pohledec v říjnu 2017

Marcela Popelková  Sdílet článek na nebo

V Novém Městě na Moravě, místní části Maršovice a Pohledec bude v průběhu měsíce října 2017 realizována deratizace. Kladení prvních nástrah proběhne v termínu od …

V Novém Městě na Moravě, místní části Maršovice a Pohledec bude v průběhu měsíce října 2017 realizována deratizace. Kladení prvních nástrah proběhne v termínu od 16. 10.2017 do 20.10.2017. Následně bude probíhat kontrola pokládek a jejich případné doplnění přibližně po 14-ti dnech od první pokládky, celá akce závisí na vhodných klimatických podmínkách.

Deratizaci pro město Nové Město na Moravě provádí pracovníci firmy ASANAČNÍ SLUŽBY Ambrož-Eler z Hamrů nad Sázavou, vedené MVDr. J. Vondráčkovou, tel.č. : 603 542 628. Tato firma je schopna provést deratizaci i pro jiné vlastníky nemovitostí, náklady na deratizaci hradí vlastník nemovitosti.

Upozorňujeme občany, že v době probíhající deratizace je třeba zamezit volnému pobíhání domácích zvířat – psů a koček , bez dohledu chovatele. Předejdete tak možným komplikacím po náhodném požití nástrahy nebo uhynulého hlodavce Vaším zvířetem !!! 

Majitelé a správci všech objektů mají povinnost umožnit provedení deratizace podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Kontaktní osoba : Marcela Popelková, referentka odboru SMM MěÚ, kontakt : tel.č. 566 598 363, e-mail:marcela.popelkova@meu.nmnm.cz