Dotace z dotačních programů města na rok 2018 jsou rozděleny

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 19.06.2017 dotační programy a výzvy na rok 2018 se schváleným harmonogramem plnění a návrhem celkového objemu finančních prostředků na rok 2018 včetně  rozdělení částek …

Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 19.06.2017 dotační programy a výzvy na rok 2018 se schváleným harmonogramem plnění a návrhem celkového objemu finančních prostředků na rok 2018 včetně  rozdělení částek pro jednotlivé oblasti a místní části. Vzhledem k tomu, že byla schválena i nová metodika, bylo v letošním roce postupováno při hodnocení a stanovení návrhu jednotlivých dotací i v souladu s touto novou metodikou.

Ve stanoveném termínu pro vypsané dotační programy a výzvy pro spolky s velkou členskou základnou (nad 150 členů) v oblasti sportu přišlo 36 žádostí v celkovém objemu 3  758 910 Kč požadavků. Došlé žádosti administrativně zpracoval a zkontroloval odbor ŠKSV s tím, že čtyři žádosti nesplnily požadované náležitosti. Žádosti, které splnily veškeré podmínky, byly předloženy jednotlivým komisím k posouzení a následně RM k projednání a ZM k rozhodnutí o poskytnutí dotací.

Dotace byly poskytnuty žadatelům na rok 2018 v následných dotačních programech:

–  Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme

–   Zkvalitnění sportovišť

–   Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

–   Novoměstská kultura

–   Výzva na podporu neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů

–  Výzva pro mimořádné počiny

Poskytnuté částky jsou uvedeny v příloze.

Soubory ke stažení