Dotace z dotačních programů města na rok 2019 jsou rozděleny

Alena Lukášová  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 11.06.2018 dotační programy a výzvy na rok 2019 se schváleným harmonogramem plnění a návrhem celkového objemu finančních prostředků …

Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání dne 11.06.2018 dotační programy a výzvy na rok 2019 se schváleným harmonogramem plnění a návrhem celkového objemu finančních prostředků na rok 2019 včetně rozdělení částek pro jednotlivé oblasti.

Ve stanoveném termínu pro vypsané dotační programy a výzvy pro spolky v oblasti sportu s velkou členskou základnou (nad 150 členů), přišlo 42 žádostí v celkovém objemu 5 128 460 Kč požadavků. Došlé žádosti zpracoval odbor ŠKSV,  byly předloženy k projednání RM a následně ZM k rozhodnutí o poskytnutí dotací.

Dotace byly poskytnuty žadatelům na rok 2019 v následných dotačních programech:

– Mimořádné počiny

– Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

– Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme

– Zkvalitnění sportovišť

– Novoměstská kultura

– Podpora aktivit neziskových právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy s členskou základnou 150 a více členů

Poskytnuté částky jsou uvedeny v příloze.

Soubory ke stažení