Dotace z výzev města na rok 2018 byly schváleny

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě na své schůzi dne 30.10.2017 poskytla neinvestiční dotace na rok 2018 jednotlivým žadatelům z následných dotačních programů města: Výzva na podporu …

Rada města Nové Město na Moravě na své schůzi dne 30.10.2017 poskytla neinvestiční dotace na rok 2018 jednotlivým žadatelům z následných dotačních programů města:

  1. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblast
  2.  Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny a malých spolků v oblasti sportu

Odbor ŠKSV MěÚ v Novém Městě na Moravě za tímto účelem zpracuje smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací a následně pak písemně vyzve úspěšné žadatele k jejich podpisu.

Podrobný přehled o poskytnutých dotacích je uveden v příloze.

Všem úspěšným žadatelům blahopřejeme!

Soubory ke stažení