Dotace z výzev města na rok 2019 byly schváleny

Alena Lukášová  Sdílet článek na nebo

Rada města Nové Město na Moravě na své schůzi dne 03.12.2018 poskytla neinvestiční dotace na rok 2019 jednotlivým žadatelům z následujících dotačních programů města: 1. …

Rada města Nové Město na Moravě na své schůzi dne 03.12.2018 poskytla neinvestiční dotace na rok 2019 jednotlivým žadatelům z následujících dotačních programů města:

1. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v sociální oblasti

2. Výzva na podporu aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, volného času, ochrany přírody a krajiny, malých spolků v oblasti sportu a spolků v místních částech města.

Odbor ŠKSV MěÚ v Novém Městě na Moravě za tímto účelem zpracuje smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací a písemně vyzve úspěšné žadatele k jejich podpisu.

Podrobný přehled o poskytnutých dotacích je uveden v příloze

Všem úspěšným žadatelům blahopřejeme!

Soubory ke stažení