Městský úřad

Dotační program 2017 – na podporu aktivit neziskových organizací v sociální oblasti

/ Žofie Řádková

Zvyšující se podíl sociálně patologických jevů ve společnosti s sebou přináší celou řadu negativních dopadů i pro občany našeho města. Jedním z účinných nástrojů, kterými může …

Zvyšující se podíl sociálně patologických jevů ve společnosti s sebou přináší celou řadu negativních dopadů i pro občany našeho města.

Jedním z účinných nástrojů, kterými může město proti těmto negativům bojovat, případně jim i předcházet, je podpora veškerých pozitivních pravidelných celoročních činností a aktivit zaměřených především na rozvoj fyzického a duševního potenciálu občanů města, na prevenci sociálně patologických jevů a na podporu dobrovolnické činnosti.

Je pak důležité podporovat ty aktivity, které eliminují izolaci starších a handicapovaných spoluobčanů a začleňují je nazpět do společenského dění města a dále podporovat zlepšení péče o osamělé, nemocné a osoby v těžkých životních situacích.

Bližší informace o programu a formuláře jsou k dispozici v příloze.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE