Dotační program – Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci

Žofie Řádková  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo pro příjemce dotací dotační program – Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální …

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání dne 19.6.2017 vyhlásilo pro příjemce dotací dotační program – Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci.

Žádosti včetně povinných příloh budou přijímány na podatelnu města prostřednictvím datové schránky města nebo v písemné podobě v termínu  25.9. – 25.10.2017.

Blíže viz příloha.

Další informace poskytne odbor ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě. Kontakt –  čt. : 566 598 421.

Soubory ke stažení