Dotační program pro poskytování dotací na Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města Nového Města na Moravě žijících podél frekventovaných komunikací

Tomáš Vlček  Sdílet článek na nebo

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10.12. 2018 schválilo vypsání programu na podporu obnovy stávajících sgrafit na fasádách domů nebo na pořízení nových výtvarných prvků …

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10.12. 2018 schválilo vypsání programu na podporu obnovy stávajících sgrafit na fasádách domů nebo na pořízení nových výtvarných prvků na fasádu.

Vyplněné žádosti budou přijímány na předepsaném tiskopise včetně povinných příloh na podatelně MěÚ v termínu od 15.2.2019 do 30.04.2019.

Podrobnosti k dotačnímu programu naleznete v přílohách.

Bližší informace k programu podá vedoucí finančního odboru MěÚ Nové Město na tel. čísle 566 598 330.

Soubory ke stažení