Městský úřad

Dotační program „Zkvalitnění sportovišť“

/ Žofie Řádková

Dotační programy a výzvy města na rok 2017 nahradí plně program grantů a příspěvků města z uplynulých let. Nová terminologie vyplývá z již zmíněné novely zákona č. 250/2000 …

Dotační programy a výzvy města na rok 2017 nahradí plně program grantů a příspěvků města z uplynulých let. Nová terminologie vyplývá z již zmíněné novely zákona č. 250/2000 Sb.,v platném znění. Tento zákon s sebou přinesl i řadu změn v koncipování programu a výzev, specifikaci, přílohy jednotlivých žádostí a pod. Mění se také systém vyhodnocení došlých žádostí, který je založený na stanovení hodnotících kritérií.

Dotační programy a výzvy byly projednány v příslušných komisích Rady města, osadních výborech místních částí města, s vedením města, finančním odborem a právním oddělením MěÚ. Jejich věcné připomínky byly do programů a výzev zapracovány.

Úplné znění a bližší informace o dotačním programu jsou uvedeny v přílohách.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE